9 de fev de 2008

Novas técnicas, o mesmo espírito

Quén dixo que xa non hai patriotas? Para evitar que lobby xudeu/israelí/sionista seguira manipulando a opinión pública italiana (valéndose do seu noxento sentimentalismo humanista, coma sempre), un blogue de ultradereita tivo a ben expoñer un listado de cento sesenta e dous proferores xudeus. Para que saiban que hai quén vixía as súas mentiras.

O xesto é enternecedor. Alegra ver que, nestes tempos de confusión, todavía hai voces ceives que axudan a sinalar co dedo aos inimigos da Nación. Non vaia ser que as pérfidas ideas dos nazis xudeus cheguen a infectar as nosas sanas conciencias.

Simplemente, grazas.

Nenhum comentário: