15 de mar de 2007

O debate de fondo

"O BNG non é unha federación de individuos librepensadores"

Xabier Pérez Iglesias, columnista e teólogo.

Ten toda a razón este rapaz; a expulsión de Valadés non é o debate de fondo. A negriña e os hipervínculos son meus; o resto é culpa da falta de mundo:

"Moi ao seu pesar, Pedro Gómez Valadés non é tan relevante como para ser a pedra de toque deste debate, (...) pese ao goteo de adhesións e apoios nada espontáneos de intelectuais da progresía, desde Manolo Bragado até Pilar Rahola."

"O debate é outro. E Valadés sábeo. Fica claramente definido na Carta Aberta que os seus afíns dirixiron ao portavoz nacional do BNG: "(...) a mesma formulación dos Dereitos Humanos individuais sempre debe preceder a calquera consideración de carácter colectivista(...)".

"A confusión interesada entre o lexítimo direito á discrepancia e a práctica da disidencia, (...), entroncan de cheo coa concepción individualista que o propio sistema impón a través da máis sutil violencia estructural de cara a desarticular de facto calquer atisbo de alternativa crítica e posíbel.

É no fondo unha contraposición de concepcións da política ben diferentes.

Dunha banda aqueles que a conciben con perspectiva biográfica, en chave personalista, enfatizando os espazos para a indivualidade, en detrimento do conxunto/colectivo. Doutra os que a entendemos recoñecendo o valor engadido que xera a sinerxia do corpo común, que a concibimos en perspectiva histórica."


Suscribo todas e cada únha destas palabras. Eu son dos primeiros, dos que defenden os tan capitalistas Dereitos Humanos de cada individuo. El, dos segundos, dos que cren que outro mundo é posible. Sobre todo cando non somos nós os que viven alí.

Nenhum comentário: