30 de mai de 2007

Discriminación positiva

Hai anos, en Nova Iorque fundarase unha escola que ía admitir sóamente a nenos e nenas homosexuáis. A dirección da escola xustificaba que, ó criarse fora dun entorno homófobo, os nenos medrarían sen as incomodidades que habitualmente padecen por mor da súa opción sexual.

Estos días coñécese un caso similar. Esta vez é un hotel de Melbourne o que ven en gañar en xuízo o dereito a negarse a aloxar a clientes heterosexuáis e a mulleres homosexuáis. O motivo, desta vez, é que a clientela gay se queixara de que non se sentía cómoda compartindo o establecemento cos colectivos citados. No seu pronunciamento, a Comisión de Dereitos Humanos de Vitoria saudou a medida coma positiva, "por estar en liña coa defensa dos dereitos dos grupos suxeitos a discriminación".

Pregúntome cantas veces se terán negado a aloxar nun hotel a gays polo mesmo motivo. Agora que cambian as tornas, enténdese que é unha medida progresista?

Agárdanse comentarios.

2 comentários:

Pedro Gómez-Valadés disse...

Complicado. Son un firme partidario da Discriminación positiva coma único xeito de mudar (ou tentalo) desigualdades fortemente arraigadas. Non hai outro xeito de corrixir, non hai. Neste caso acho que o que se debe perseguir con firmeza é a discrminación por motivos de orientación sexual. Por exemplo nun hotel. Ninguén pode negar un cuarto a ninguén pola súa condición sexual, racial, etc...

Non permitir o aloxamento de heterosexuais ou lesbianas non me parece atinado e sobre todo, paréceme contraproducente. Guetiza ainda mais ao colectivo gay.

Julicheiro disse...

Efectivamente, Pedro; esa é tamén a miña postura. A discriminación positiva, en todo caso, debe estar orientada a integrar nun ámbito a colectivos tradicionalmente marxinados. Pero esta medida, coma a da escola á que aludo no post, non van nesa liña, senón na que ti apuntas de guetizar a un colectivo.

O que quería sinalar é coma, baixo un pretexto aparentemente loable, o que se produce non é discriminación positiva, senón discriminación pura e dura.