25 de jan de 2008

O primeiro paso é admitilo

Europa equivocouse ao lle botar a culpa constantemente a Israel e responsabilizalo pola situación. As veces, tratábase de críticas xustificadas, pero non poucas veces fumos indiferentes aos perigos e as ameazas con que se enfrentaba Israel e incluso lle exiximos que asumiran perigros sen garantirzarlle que non ia ficar só na loita.” (...)

Franco Frattini
, Vicepresidente da Comisión Europea e Comisario Europeo para Asuntos de Liberdade, Seguridade e Xustiza.

Nenhum comentário: